1-3 dages levering
Dansk kundeservice +45 38 200 500 eller kontakt@energiia.dk
 • Vi har 1-3 dages levering
 • Dansk kundeservice der hjælper dig videre
 • Vi har +1000 tilfredse kunder
+1.000 tilfredse kunder

Solceller

Solceller er en teknologi, der kan omdanne solens lys til elektricitet. Solceller består af små enheder kaldet solceller, som er lavet af halvledermaterialer som silicium. Når sollyset rammer solcellerne, frigøres elektroner, som skaber en elektrisk strøm. Solceller kan bruges til at producere ren og vedvarende energi til forskellige formål, såsom belysning, opvarmning, køling og opladning.
1 - 26 af 26 produkter

Historien om solceller

Opdagelsen af den fotovoltaiske effekt, som er grundlaget for solcellernes funktion, kan spores tilbage til 1839, da den franske fysiker Edmond Becquerel observerede, at en elektrode i en opløsning producerede mere strøm, når den blev udsat for lys. I 1876 opdagede de britiske forskere William Grylls Adams og Richard Evans Day, at et stykke rent silicium kunne generere elektricitet, når det blev belyst. I 1883 byggede den amerikanske opfinder Charles Fritts det første solcellepanel ved at belægge et tyndt lag af selen med et tyndt lag af guld.
Kunder

Vi er stolte af vores arbejde, og kunderne mærker forskellen

Danmarks position som global leder inden for solenergi

Solcellernes udvikling i Danmark begyndte i 1970’erne, da oliekrisen skabte en interesse for alternative energikilder. Det første danske solcelleanlæg blev installeret i 1978 på Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy. I 1988 blev der oprettet en støtteordning for solcelleanlæg, som gav et fast tilskud på 2,50 kr. pr. kWh produceret elektricitet. I 1990’erne faldt prisen på solceller markant på grund af teknologiske fremskridt og øget produktion. I 2000’erne steg efterspørgslen efter solceller i Danmark kraftigt på grund af nye støtteordninger, som gav et højere tilskud på 60 øre pr. kWh i 10 år. I 2012 nåede Danmark en rekordhøj installation af solceller med over 300 MW installeret kapacitet. I dag har Danmark over 900 MW installeret solcellekapacitet og er et af de førende lande i verden inden for solenergi.

Hvordan virker solceller?

Solceller virker ved at udnytte den fotovoltaiske effekt, som er evnen til at omdanne lys til elektricitet. Solceller består af to lag af halvledermaterialer, typisk silicium, som er behandlet med forskellige stoffer for at skabe et elektrisk felt mellem dem. Det øverste lag kaldes n-typen og har et overskud af elektroner, mens det nederste lag kaldes p-typen og har et underskud af elektroner. Når sollyset rammer solcellen, absorberes nogle af fotonerne (lyspartiklerne) af halvledermaterialet og frigiver elektroner fra deres atomer. Disse elektroner bevæger sig mod det elektriske felt og skaber en spændingsforskel mellem de to lag. Ved at forbinde de to lag med en ekstern kreds kan man udnytte denne spænding til at drive en elektrisk enhed eller sende strømmen til elnettet.

Køb solcelleanlæg

Monokrystallinske solpaneler er lavet af et enkelt krystal af silicium, som har den højeste effektivitet, levetid og pris blandt alle typer af solpaneler. Polykrystallinske solpaneler er lavet af flere krystaller af silicium, som har lavere effektivitet, levetid og pris end monokrystallinske solpaneler. Tyndfilms solpaneler er lavet af et tyndt lag af halvledermateriale, som har den laveste effektivitet, levetid og pris blandt alle typer af solpaneler.

Det bedste solcelleanlæg til dit behov afhænger af flere faktorer, såsom dit elforbrug, dit budget, dit tagareal, din taghældning, din tagretning, din geografiske placering og dine personlige præferencer. Du bør sammenligne forskellige typer, størrelser, priser og ydelser af solcelleanlæg fra forskellige leverandører og rådføre dig med en professionel installatør, før du træffer dit valg.

Prisen på et solcelleanlæg varierer afhængigt af typen, størrelsen, kvaliteten og installationsmetoden. Prisen kan yderligere påvirkes af forskellige støtteordninger og tilskud, enten fra staten eller el-selskabet. Hos os varierer anlæggene i størrelse, og nogle kommer med batteriløsninger. Priserne for vores anlæg spænder fra 27.795 kr. til 131.495 kr.

Besparelsen på din elregning ved at have et solcelleanlæg afhænger af flere faktorer, såsom dit elforbrug, din elpris, din solenergiproduktion, din nettoafregningsordning og din tilskudsordning. Generelt kan man forvente at spare mellem 20% og 80% på sin elregning ved at have et solcelleanlæg. Besparelsen på din elregning kan dog variere fra måned til måned og fra år til år afhængigt af sollyset og vejrforholdene.

Typer af solceller

Der findes forskellige typer af solceller baseret på det halvledermateriale, de er lavet af, og den måde, de er fremstillet på. De mest almindelige typer af solceller er:

Monokrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller er lavet af et enkelt krystal af silicium, som er skåret i tynde skiver kaldet wafers. Monokrystallinske solceller har en ensartet mørk farve og afrundede hjørner. De har den højeste effektivitet blandt alle typer af solceller, typisk mellem 15% og 20%, fordi de har den højeste renhed og færrest defekter i materialet. De har også den længste levetid, som kan være op til 25 år eller mere. Ulempen ved monokrystallinske solceller er, at de er de dyreste at producere og installere, fordi det kræver en kompleks og energikrævende proces at dyrke siliciumkrystallerne.

Polykrystallinske solceller

Polykrystallinske solceller er lavet af flere krystaller af silicium, som er smeltet sammen i en blok og skåret i wafers. Polykrystallinske solceller har en blålig farve og firkantede kanter. De har en lavere effektivitet end monokrystallinske solceller, typisk mellem 13% og 16%, fordi de har flere grænseflader og urenheder i materialet, som reducerer elektronernes bevægelse. De har også en kortere levetid, som kan være omkring 20 år. Fordelen ved polykrystallinske solceller er, at de er billigere at producere og installere, fordi det kræver en enklere og mindre energikrævende proces for at fremstille siliciumblokkene.

Tyndfilms solceller

Tyndfilms solceller er lavet af et tyndt lag af halvledermateriale, som er deponeret på et substrat som glas, metal eller plast. Tyndfilms solceller kan være lavet af forskellige materialer, såsom amorft silicium, cadmium tellurid eller kobber-indium-gallium-selenid. Tyndfilms solceller har en sort eller brun farve og kan have forskellige former og størrelser. De har den laveste effektivitet blandt alle typer af solceller, typisk mellem 5% og 10%, fordi de har det tyndeste lag af halvledermateriale, som absorberer mindre lys. De har også den korteste levetid, som kan være omkring 15 år. Fordelen ved tyndfilms solceller er, at de er de billigste og nemmeste at producere og installere, fordi de kræver den mindste mængde af materiale og kan tilpasses til forskellige overflader.

Fordele og ulemper

Økonomiske fordele

 • Solceller har flere økonomiske fordele for både producenter og forbrugere af elektricitet.
 • Solceller kan reducere elregningen ved at producere sin egen elektricitet fra en gratis og ubegrænset energikilde: Solen.
 • Solceller kan også sælge overskydende elektricitet til elnettet til en fastsat pris.
 • Man kan modtage et tilskud fra staten.
 • Solceller kan øge ejendomsværdien ved at gøre boligen mere attraktiv og energieffektiv.
 • Solceller kan skabe arbejdspladser og vækst i den grønne sektor ved at øge efterspørgslen efter installation, vedligeholdelse og innovation.

Miljømæssige fordele

 • Solceller har også flere miljømæssige fordele for både lokalt og globalt niveau.
 • Solceller kan reducere udledningen af drivhusgasser ved at erstatte fossile brændstoffer med ren og vedvarende energi.
 • Solceller kan mindske luftforureningen ved at man undgår emissioner af skadelige stoffer som svovldioxid, kvælstofilter eller partikler.

Ulemper og udfordringer

 • Solceller har også nogle ulemper og udfordringer, som skal overvejes, før man investerer i dem.
 • Solceller er afhængige af sollyset, som varierer efter årstid, tidspunkt og vejrforhold.
 • Solceller kan derfor ikke producere elektricitet konstant og skal suppleres med andre energikilder eller lagres i batterier.
 • Solceller har en høj initial investering, som kan være svær at tjene tilbage på kort sigt.
 • Solceller kræver også plads, som kan være begrænset af bygningens struktur, orientering og æstetik.
 • Solceller kan også have en negativ indvirkning på miljøet, hvis de ikke bliver produceret, installeret og bortskaffet på en bæredygtig måde.
 • Solceller kan for eksempel indeholde giftige materialer, som kan forurene jorden eller vandet, hvis de lækker eller brydes ned.

Effektivitet og ydeevne

Hvordan måles effektivitet?

Effektiviteten af en solcelle er et mål for, hvor meget af det indfaldende sollys, der bliver omdannet til elektricitet. Effektiviteten af en solcelle udtrykkes som en procentdel og beregnes som forholdet mellem den elektriske effekt (W), som solcellen producerer, og den solstrålingseffekt (W/m2), som solcellen modtager. Effektiviteten af en solcelle afhænger af flere faktorer, såsom typen af halvledermateriale, kvaliteten af fremstillingen, temperaturen og spektret af sollyset.

Faktorer der påvirker ydeevne

Ydeevnen af en solcelle er et mål for, hvor meget elektricitet, solcellen producerer over en given periode. Ydeevnen af en solcelle udtrykkes som en mængde energi (kWh) eller en effekt (kW). Ydeevnen af en solcelle afhænger af flere faktorer, såsom effektiviteten af solcellen, størrelsen og antallet af solceller i et panel eller et anlæg, placeringen og orienteringen af solcellerne i forhold til solen, skyggeeffekter fra omkringliggende objekter, støv og snavs på overfladen af solcellerne og aldringen af solcellerne over tid.

Optimering af solcelleanlæg

Optimering af et solcelleanlæg er processen med at designe, installere og vedligeholde et solcelleanlæg på en måde, der maksimerer dets ydeevne og levetid.

Optimering af et solcelleanlæg involverer flere aspekter. Dette inkluderer valget af den bedste type og kvalitet af solceller til det givne formål. Desuden skal man beregne det optimale antal og arrangement af solceller i et panel eller et anlæg.

Det er også vigtigt at bestemme den bedste placering og orientering af solcellerne i forhold til solen og klimaet i området. Derudover er installation af passende udstyr nødvendigt for at regulere, konvertere og lagre den producerede elektricitet.

Rengøring og vedligeholdelse af solcellerne er essentielt for at undgå tab eller skader på grund af støv, snavs eller vejrforhold. Endelig bør man overvåge og evaluere anlæggets ydeevne og effektivitet over tid.

Vedligeholdelse og levetid

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse af solceller er vigtigt for at sikre deres ydeevne og levetid. Rengøring og vedligeholdelse af solceller består i at fjerne støv, snavs, blade, fugleklatter og andre urenheder fra overfladen af solcellerne med jævne mellemrum. Rengøring og vedligeholdelse af solceller kan gøres manuelt med en blød børste, en klud og vand eller automatisk med en robot, en sprinkler eller en blæser. Rengøring og vedligeholdelse af solceller bør gøres mindst en gang om året eller oftere afhængigt af forureningen og nedbøren i området. Rengøring og vedligeholdelse af solceller kan øge deres ydeevne med op til 30% og forlænge deres levetid med flere år.

Levetid og garanti

Levetiden af solceller er den periode, hvor solcellerne kan producere elektricitet med en acceptabel effektivitet. Levetiden af solceller varierer afhængigt af typen og kvaliteten af solcellerne, de miljømæssige forhold, de udsættes for, og den måde, de bliver vedligeholdt på. Generelt har solceller en levetid på mellem 15 og 25 år, men nogle kan vare længere eller kortere. Garantien af solceller er den periode, hvor producenten eller leverandøren lover at reparere eller erstatte defekte eller beskadigede solceller uden ekstra omkostninger. Garantien af solceller varierer også afhængigt af typen og kvaliteten af solcellerne, de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem køberen og sælgeren, og lovgivningen i landet. Generelt har solceller en garanti på mellem 10 og 25 år, men nogle kan have længere eller kortere garantier.

Regulering og politik

Danske love og reguleringer

Danske love og reguleringer er de regler og retningslinjer, der styrer produktionen, installationen, brugen og salget af solcelleanlæg i Danmark. Danske love og reguleringer har til formål at fremme udviklingen af solenergi i Danmark, sikre kvaliteten og sikkerheden af solcelleanlæg, beskytte forbrugernes rettigheder og interesser, koordinere integrationen af solenergi i elnettet og bidrage til opfyldelsen af Danmarks klima- og energimål. Nogle af de vigtigste danske love og reguleringer om solcelleanlæg er:

 • Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som fastsætter rammerne for støtteordninger, tilskud, afgifter og nettilslutning for solcelleanlæg.
 • Bekendtgørelse om nettilslutning af elproducerende anlæg (nettilslutningsbekendtgørelsen), som fastsætter kravene til tekniske specifikationer, ansvarsfordeling, anmeldelse, godkendelse og kontrol for nettilslutning af solcelleanlæg.
 • Bekendtgørelse om tekniske krav til byggevarer i kontakt med drikkevand (drikkevandsbekendtgørelsen), som fastsætter kravene til materialer, komponenter og installationer i forbindelse med drikkevandsforsyning fra solcelleanlæg.
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), som fastsætter reglerne for håndtering, transport, opbevaring, behandling og bortskaffelse af affald fra solcelleanlæg.

Støtteordninger og tilskud

Støtteordninger og tilskud er de økonomiske incitamenter, der tilbydes til producenter og forbrugere af solenergi i Danmark. Støtteordninger og tilskud har til formål at reducere omkostningerne ved investering i solcelleanlæg, øge rentabiliteten ved produktion af elektricitet fra solenergi, stimulere efterspørgslen efter solenergi på markedet og opmuntre til innovation og konkurrence i den grønne sektor. Nogle af de vigtigste støtteordninger og tilskud for solcelleanlæg i Danmark er:

 • Nettoafregningsordningen, som giver mulighed for at modregne den producerede elektricitet fra solcelleanlæg i den forbrugte elektricitet fra elnettet inden for et kalenderår. Nettoafregningsordningen gælder for solcelleanlæg med en effekt på op til 6 kW, som er installeret før 20. november 2012, eller med en effekt på op til 10 kW, som er installeret efter 20. november 2012.
 • Tilskudsordningen for solceller, som giver et fast tilskud på 1,02 kr. pr. kWh for den producerede elektricitet fra solcelleanlæg i 10 år. Tilskudsordningen gælder for solcelleanlæg med en effekt på op til 400 kW, som er installeret mellem 20. november 2012 og 31. december 2019.
 • Afgiftsfritagelse for egenproduktion af elektricitet fra solcelleanlæg, som giver mulighed for at undgå at betale elafgift, PSO-tarif og moms for den producerede elektricitet fra solcelleanlæg, som forbruges på stedet. Afgiftsfritagelsen gælder for solcelleanlæg med en effekt på op til 6 kW, som er installeret før 20. november 2012, eller med en effekt på op til 10 kW, som er installeret efter 20. november 2012.
 • Grøn ordning for solceller, som giver et fast tilskud på 15 øre pr. kWh for den producerede elektricitet fra solcelleanlæg i 15 år. Grøn ordning gælder for solcelleanlæg med en effekt på over 400 kW, som er installeret efter 1. januar 2020.

Fremtiden for solceller i Danmark

Teknologiske fremskridt

Teknologiske fremskridt er de innovationer og forbedringer, der sker inden for solenergiområdet. Teknologiske fremskridt har til formål at øge effektiviteten, ydeevnen, levetiden og bæredygtigheden af solceller og solcelleanlæg. Nogle af de mest lovende teknologiske fremskridt inden for solenergi er:

 • Tandem-solceller, som kombinerer to eller flere typer af halvledermaterialer med forskellige båndbredder for at udnytte et bredere spektrum af sollyset og opnå højere effektivitet.
 • Perovskit-solceller, som bruger et nyt materiale kaldet perovskit, som har en høj lysabsorption, en høj ladningsbærermobilitet og en lav fremstillingsomkostning.
 • Organiske solceller, som bruger organiske materialer som kulstofbaserede molekyler eller polymerer, som har en lav vægt, en høj fleksibilitet og en potentiel lav pris.
 • Transparente solceller, som bruger materialer eller strukturer, som kan transmittere synligt lys og absorbere ultraviolet eller infrarødt lys.
 • Flydende solceller, som placeres på vandoverflader som søer eller havne, hvor de kan reducere fordampning, spare plads og øge kølingen.

Markedets udvikling

Markedets udvikling er de ændringer og tendenser, der sker inden for solenergisektoren. Markedets udvikling har til formål at tilpasse sig efterspørgslen, udbuddet, konkurrencen og reguleringen af solenergi på lokalt og globalt plan. Nogle af de vigtigste markedsmæssige udviklinger inden for solenergi er:

 • Væksten i solenergiinstallationer, som drives af faldende priser, stigende støtteordninger, øget bevidsthed og forbedret teknologi.
 • Diversificeringen af solenergiprodukter, som omfatter forskellige typer, størrelser, former og anvendelser af solceller og solcelleanlæg til forskellige kunder og markeder.
 • Integrationen af solenergi i elnettet, som indebærer at tilslutte, balancere, styre og optimere solenergiproduktionen i forhold til elnettets behov og kapacitet.
 • Elektrificeringen af transportsektoren, som involverer at bruge solenergi til at oplade elbiler, elcykler, eltog og andre elektriske køretøjer.
 • Decentraliseringen af solenergiproduktionen, som betyder at flytte solenergiproduktionen fra store centrale anlæg til små lokale anlæg, som kan være ejet og drevet af enkeltpersoner, virksomheder eller samfund.
Eksklusive fordele – Kun for medlemmer

Bliv en del af Energiia Club og spar 5% på tilbehør.

Join the Club
Oversigt
Om Energiia
Kundeservice
© 2023 – 2024 All Rights Reserved Energiia ApS | Tåstruphøj 6, 4300 Holbæk - CVR 36696249
crossmenu
  Din kurv
  Din kurv er tomRetur til shoppen
   Beregn fragt
   Anvend kupon